ΕΛΛΑΔΑ

Νέα διαδικασία που διεκπεραιώνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Δημοσίευση 18 Μαΐου 2011, 20:55 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Νέα διαδικασία που διεκπεραιώνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Facebook Twitter Whatsapp
Η διοικητική διαδικασία για την έκδοση «Άδειας για τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων» μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών και Πολιτισμού - Τουρισμού, Γ. Παπακωνσταντίνου και Π. Γερουλάνος, και ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γ. Ντόλιος.
Η διοικητική διαδικασία για την έκδοση «Άδειας για τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων» μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών και Πολιτισμού - Τουρισμού, Γ. Παπακωνσταντίνου και Π. Γερουλάνος, και ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γ. Ντόλιος. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση αφορά «μόνο στις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών, της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας και όχι για την περίπτωση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από παρόχους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε».

 Προστίθεται ότι «οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών από παρόχους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και οι οποίες είναι απαραίτητες για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ώστε να προστατευθεί η πολιτιστική κληρονομιά, θα καθοριστούν με άλλη Απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού».