ΕΛΛΑΔΑ

«Πράσινο» για 24.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Δημοσίευση 23 Αυγούστου 2011, 19:15 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
«Πράσινο» για 24.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών
Facebook Twitter Whatsapp
Περίπου είκοσι τέσσερις χιλιάδες θέσεις εργασίας στο χώρο της εκπαίδευσης εγκρίθηκαν σήμερα από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο υπουργείο Παιδείας και αφορά το έτος 2011-12.
Περίπου είκοσι τέσσερις χιλιάδες θέσεις εργασίας στο χώρο της εκπαίδευσης εγκρίθηκαν σήμερα από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο υπουργείο Παιδείας και αφορά το έτος 2011-12.


Ειδικότερα, η Επιτροπή δίνει το «πράσινο φως» για την πρόσληψη:

- 250 διδασκόντων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου,

- 1.300 ατόμων (εκπαιδευτικό προσωπικό) σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών στα Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

- 20.720 Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις ΣΜΕΑ & ΚΔΑΥ και στα μειονοτικά σχολεία.

- 71 ατόμων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ως εξής:

- 100 Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης.

- 25 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (πρώην Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων).

Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 600 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2011- 2012 ως ακολούθως:

- Διακόσιες είκοσι τρεις θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

- Εκατόν πενήντα θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.

- Διακόσιες είκοσι επτά θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από τις λοιπές κατηγορίες του άρθρου 9 του ν. 3848/2010.

Διορίζονται 566 εκπαιδευτικοί

Το διορισμό 546 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-12 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Στους διοριστέους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκπαιδευτικών που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (Ν. 3848/2010), του πίνακα 24μήνου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3687/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3255/2004 και του πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ 2008.

Οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τίθενται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις.

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από Τετάρτη 24 μέχρι και Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011.

Οι πίνακες με τα ονόματα των διοριζόμενων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minedu.gov.gr

Το υπουργείο Παιδείας, πάντως, για να λύσει τα ενδεχόμενα προβλήματα εκπαιδευτικών κενών βασίζεται στην καθιέρωση πλήρους ωραρίου των εκπαιδευτικών αλλά και στην καλύτερη διαχείριση του προσωπικού, όπως επίσης και στην πρόσληψη περίπου 16.000 αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.