ΕΛΛΑΔΑ

CreaMED: Ενίσχυση της δημιουργικότητας και καινοτομίας στη Μεσόγειο

Δημοσίευση 13 Σεπτεμβρίου 2011, 19:52 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
CreaMED: Ενίσχυση της δημιουργικότητας και καινοτομίας στη Μεσόγειο
Facebook Twitter Whatsapp
Εκατό πιλοτικές καινοτόμες και δημιουργικές εφαρμογές σε επιλεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να υλοποιηθούν το διάστημα Νοέμβριος 2011 - Ιανουάριος του 2012, στο πλαίσιο του προγράμματος CreaMED.
Εκατό πιλοτικές καινοτόμες και δημιουργικές εφαρμογές σε επιλεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να υλοποιηθούν το διάστημα Νοέμβριος 2011 - Ιανουάριος του 2012, στο πλαίσιο του προγράμματος CreaMED. Το έργο CreaMED που συγχρηματοδοτείται από το διακρατικό Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας "Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007-2013", αποτελεί μια συνεργασία 11 εταίρων-περιφερειών από 8 διαφορετικές μεσογειακές χώρες. Από ελληνικής πλευράς, η Μονάδα Καινοτομίας και Ανάπτυξης του ΕΚΕΤΑ, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του έργου με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Προκειμένου οι επιχειρήσεις της Μεσογείου να βρεθούν στο προσκήνιο της Ευρωπαϊκής επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, το ερευνητικό έργο CreaMED προάγει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία υλοποιώντας δράσεις που στοχεύουν:

    - στην ενίσχυση της συνεργασίας των σημαντικότερων φορέων του συστήματος καινοτομίας των χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας

    - στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την καλλιέργεια καινοτομίας και την προαγωγή των εννοιών αυτών σε φορείς διαμόρφωσης πολιτικής καθώς και στον επιχειρηματικό κόσμο και

    - στη μεταφορά γνώσεων και πρακτικών για την ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας και συνεργασίας ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.