ΕΛΛΑΔΑ

«Μαχαίρι» στα συνταξιοδοτικά προνόμια των υπαλλήλων της Βουλής

Δημοσίευση 19 Νοεμβρίου 2012, 14:20 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
«Μαχαίρι» στα συνταξιοδοτικά προνόμια των υπαλλήλων της Βουλής
Facebook Twitter Whatsapp
Προς δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» απεστάλη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για το συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων της Βουλής.
Προς δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» απεστάλη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για το συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων της Βουλής.
Συγκεκριμένα, για τους υπαλλήλους της Βουλής ορίζεται ότι για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των υπουργείων.

Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων λογίζεται ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι οι διατάξεις της παραγράφου έχουν εφαρμογή από 1.1.2013 για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα υπηρετούν κατά την ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους.

Από την ίδια ημερομηνία ορίζεται ότι καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 (Α' 120), ενώ επισημαίνεται ότι ενσωματώνονται πλήρως οι σχετικές παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 (ν.3865/2010), ρύθμιση η οποία σύμφωνα με το Δικαστήριο ήταν αντίθετη με τα άρθρα 4,25 και 88 του Συντάγματος.