ΕΛΛΑΔΑ

Έως τις 4/12 οι αιτήσεις για τη θέση του γγ Δημοσίων Εσόδων

Δημοσίευση 29 Νοεμβρίου 2012, 18:41 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Έως τις 4/12 οι αιτήσεις για τη θέση του γγ Δημοσίων Εσόδων
Facebook Twitter Whatsapp
Στις 4 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση της θέσης του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως προκύπτει από σχετική πρόσκληση του υπουργείου Οικονομικών που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».
Στις 4 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση της θέσης του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως προκύπτει από σχετική πρόσκληση του υπουργείου Οικονομικών που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».
Αναλυτικότερα τα προσόντα που τίθενται για τους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα:

- Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα εν γένει.

- Σημαντική επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση στον ιδιωτικό τομέα, στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα.

- Σημαντική διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (project management), στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

- Γνώση ξένων γλωσσών ιδίως της Αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δημοσιεύσεις και άλλα πρόσφορα μέσα.

- Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης.

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέγεται και διορίζεται για πενταετή θητεία με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών.