ΕΛΛΑΔΑ

Έτοιμοι οι πίνακες με τους υπαλλήλους του ΣΕΠΕ που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα

Δημοσίευση 1 Νοεμβρίου 2013, 15:12 / Ανανεώθηκε 1 Νοεμβρίου 2013, 15:12
Έτοιμοι οι πίνακες με τους υπαλλήλους του ΣΕΠΕ που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα
Facebook Twitter Whatsapp

Νέους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα, κατήρτισε το ΑΣΕΠ, που αφορούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Νέους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα, κατήρτισε το ΑΣΕΠ, που αφορούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). 

Όπως επισημαίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή, η λίστα των υπαλλήλων καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, βάσει των ψηφιακών πινάκων συνδρομής κριτηρίων που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Συγκεκριμένα, οι πίνακες καταρτίστηκαν από τα στοιχεία που απέστειλαν η Διεύθυνση Διοικητικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Τονίζεται ότι η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών βαθμολογικών πινάκων κατάταξης, βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία όπως ακριβώς απεστάλησαν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων.
Σημειώνεται δε ότι για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού που θα τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας και προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος περί ορθής μοριοδότησης των προσόντων των υπαλλήλων βάσει των υποβληθέντων πινάκων με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. 

Οι πίνακες αυτοί, όπως προβλέπεται, διαβιβάστηκαν για τις περαιτέρω ενέργειες στο οικείο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση των τελικών πινάκων.