ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 47,3 εκατ. ευρώ για έργα στην Πελοπόννησο

Δημοσίευση 1 Νοεμβρίου 2013, 20:07 / Ανανεώθηκε 1 Νοεμβρίου 2013, 20:07
Πάνω από 47,3 εκατ. ευρώ για έργα στην Πελοπόννησο
Facebook Twitter Whatsapp

Συνολικά 47.397.479,01 ευρώ (δημόσιας δαπάνης 22.858.687,21 ευρώ) διατίθενται για έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και αφορούν τους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 

Συνολικά 47.397.479,01 ευρώ (δημόσιας δαπάνης 22.858.687,21 ευρώ) διατίθενται για έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και αφορούν τους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 
Η απόφαση αυτή παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης και για τα έργα τα οποία αξιολογήθηκαν θετικά και τα οποία συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες των άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος ύψους 22,5 εκατ. ευρώ.
 
Τα έργα αυτά είναι 697, συνολικού προϋπολογισμού 100.734.591,86 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 48.592.640,19 ευρώ.
 
Προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων είναι:
 
α) Η υποβολή έως τις 28.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων), αίτησης επαλήθευσης πιστοποίησης έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστον με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και
 
β) Η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.
 
Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014, ενώ επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την 30.06.2015.
 
Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου υπογραμμίζεται ότι, σύντομα θα θέσει στη διάθεση των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο και πρόκειται για το Ταμείο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο πρόσφατα έλαβε τη θετική έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 
Τέλος, η Περιφέρεια Πελοποννήσου χαρακτηρίζει την απόφαση αυτή «ανάσα» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, «που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας», και καλεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμβάλλουν επιτέλους στην προσπάθεια αυτή, ιδιαίτερα δε γιατί «επί σειρά ετών στηρίχθηκαν από τις επιχειρήσεις αυτές».