ΕΛΛΑΔΑ

«Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» η αναγκαστική εξαφάνιση

Δημοσίευση 23 Απριλίου 2014, 18:04 / Ανανεώθηκε 23 Απριλίου 2014, 18:04
«Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» η αναγκαστική εξαφάνιση
Facebook Twitter Whatsapp

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία όλων των προσώπων από την αναγκαστική εξαφάνιση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία όλων των προσώπων από την αναγκαστική εξαφάνιση.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, το έγκλημα της αναγκαστικής (βίαιης) εξαφάνισης παιδιών, ενηλίκων, κ.λπ. αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ενώ παράλληλα κανείς δεν υπόκειται σε αναγκαστική εξαφάνιση ή σε μυστική κράτηση.

Επίσης, καμία απολύτως εξαιρετική περίσταση, είτε «κατάσταση πολέμου, είτε απειλή πολέμου, εσωτερική πολιτική αστάθεια ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια έκτακτη ανάγκη, δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για αναγκαστική εξαφάνιση», ενώ κάθε κράτος πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να θεωρείται ποινικά υπεύθυνο κάθε πρόσωπο που τελεί, διατάζει, παραγγέλλει ή υποκινεί την τέλεση ή αποπειράται να τελέσει ή συμμετέχει ή είναι συνεργός σε μία αναγκαστική εξαφάνιση.

Ακόμη, κάθε κράτος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε ισχυρίζεται ότι ένα πρόσωπο έχει υποστεί αναγκαστική εξαφάνιση, να διεξάγει ενδελεχή και αμερόληπτη έρευνα, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο καταγγέλλων, οι μάρτυρες, οι συγγενείς του προσώπου που έχει εξαφανισθεί και ο συνήγορος υπεράσπισής τους, καθώς και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην έρευνα, προστατεύονται από κάθε κακομεταχείριση ή εκφοβισμό.