ΕΛΛΑΔΑ

Απέρριψε το ΣτΕ αίτηση κατά της αξιολόγησης

Δημοσίευση 13 Αυγούστου 2014, 18:36 / Ανανεώθηκε 13 Αυγούστου 2014, 20:40
Απέρριψε το ΣτΕ αίτηση κατά της αξιολόγησης
Facebook Twitter Whatsapp

Απορρίφθηκε από την επιτροπή αναστολών του ΣτΕ αίτηση κατά της αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων.

Απορρίφθηκε από την επιτροπή αναστολών του ΣτΕ αίτηση κατά της αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων.

Η προσφυγή του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας ζητούσε να πράξη με την οποία επιμερίζονται τα ποσοστά αξιολόγησης των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, ανά κλίμακα αξιολόγησης και ανά οργανική μονάδα.

Η επιτροπή αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι «τέτοιες πράξεις, που αφορούν την οργάνωση και ομαλή λειτουργία οργανικών μονάδων, δεν υπόκεινται σε αναστολή, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι λόγω σημαντικής ανεπανόρθωτης ή δυσεπανόρθωτης βλάβης».

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν πως πρέπει να απορριφθούν οι ισχυρισμοί των προσφεύγοντων, σύμφωνα με τους οποίους οι διατάξεις του νόμου 4250/14 είναι αντίθετες στα άρθρα 5, 25 και 103 του Συντάγματος.