ΕΛΛΑΔΑ

Πότε οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπαίνουν σε αυτοδίκαιη αργία

Δημοσίευση 19 Νοεμβρίου 2014, 15:23 / Ανανεώθηκε 19 Νοεμβρίου 2014, 17:52
Πότε οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπαίνουν σε αυτοδίκαιη αργία
Facebook Twitter Whatsapp

Αποδεκτή κάνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τη σχετική γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τα  θέματα αυτοδίκαιης αργίας. 

Αποδεκτή κάνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τη σχετική γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τα  θέματα αυτοδίκαιης αργίας. 

Όπως σημειώνει το υπουργείο σε εγκύκλιό του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της για τη Διοίκηση.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι το Ε' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ομόφωνα γνωμοδότησε ότι σε περίπτωση καταδίκης δημοσίου υπαλλήλου σε στερητική της ελευθερίας ποινή, η οποία δεν επιφέρει πραγματική απώλεια της προσωπικής του ελευθερίας, λόγω αναστολής εκτέλεσης της εν λόγω ποινής ή λόγω μετατροπής της σε χρηματική και καταβολής του σχετικού ποσού ή λόγω άσκησης έφεσης κατά της οικείας ποινικής απόφασης με ανασταλτικό αποτέλεσμα ή τέλος λόγω παραγραφής της ποινής κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4043/2012, ο ανωτέρω υπάλληλος δεν περιέρχεται σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας κατά το άρθρο 103 παρ. 1 περ. α του ΥΚ όπως το άρθρο αυτό ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της ως άνω γνωμοδότησης ανευρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους www.nsk.gr.