ΕΛΛΑΔΑ

Μόνο στο Newpost: Μέχρι και 100 μηνιαίες δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δήμους

του Θάνου Πασχάλη - Δημοσίευση 4 Απριλίου 2017, 10:41 / Ανανεώθηκε 4 Απριλίου 2017, 18:37
Μόνο στο Newpost: Μέχρι και 100 μηνιαίες δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δήμους
Facebook Twitter Whatsapp

Ευνοϊκή ρύθμιση ,ανάλογη με αυτή που εφαρμόστηκε  για την εξόφληση μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Εφορία ,εισάγει άρθρο του πολυνομοσχεδίου  του Υπουργείου Εσωτερικών

Ευνοϊκή ρύθμιση ,ανάλογη με αυτή που εφαρμόστηκε  για την εξόφληση μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Εφορία, εισάγει άρθρο του  πολυνομοσχεδίου  του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ,μεταξύ άλλων ,ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ,τις αντιμισθίες αντιδημάρχων και αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 53 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που σύντομα θα αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση ρυθμίζονται σε μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες η θα έχουν βεβαιωθεί ένα μήνα πριν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για να υπαχθούν  στην ευνοϊκή ρύθμιση οι υπόχρεοι  θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (4 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου)στην αρμόδια προς είσπραξη υπηρεσία του δήμου η της δημοτικής επιχείρησης ανεξαρτήτως αν σήμερα εξοφλούν τα χρέη τους βάσει  άλλης ρύθμιση.

Με τη νέα ρύθμιση θα απαλλάσσονται  κατά 100% από τόκους και προσαυξήσεις  λόγω εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής  όσοι οφειλέτες εξοφλήσουν εφάπαξ το χρέος τους ,με έκπτωση 80% σε τόκους και προσαυξήσεις   εάν το εξοφλήσουν σε 2-24 μηνιαίες δόσεις ,με  50% έκπτωση εάν η ρύθμιση προβλέπει  την καταβολή  25 - 48 μηνιαίων  δόσεων, με 30% εάν η εξόφληση του χρέους ρυθμιστεί με την καταβολή  49-72 μηνιαίων  δόσεων  και με  10% έκπτωση εάν η εξόφληση  προβλέπει  την καταβολή  73 έως 100 μηνιαίων δόσεων.

Στην ευνοϊκή  ρύθμιση τακτοποίησης παλαιών οφειλών (φόροι και πρόστιμα) σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις που θεσπίζεται με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών μπορούν να ενταχθούν ακόμη και οφειλές που τελούν σε αναστολή  διοικητική η δικαστική η εκ του νόμου η έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση η οποία βρίσκεται εν ισχύ, όπως επίσης και οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί αλλά εκκρεμούν στα δικαστήρια.

Όσοι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα η επιχειρήσεις) υπαχθούν στη ρύθμιση της  τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμου χρέους  θα επιβαρύνονται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της κάθε δόσης που επιβάλλεται την επομένη της ημέρας που όφειλε να πληρωθεί η δόση. Αντιθέτως σε περίπτωση που κάποιοι οφειλέτες εξοφλήσουν εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις του  χρέους τους σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης θα τους παρέχεται απαλλαγή  των τόκων και προσαυξήσεων για το ποσοστό του εναπομείναντος οφειλόμενου ποσού.

Τέλος όσοι οφειλέτες καταβάλουν το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής τους  εφόσον  αυτή δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ ,το 10% για οφειλή από 5.001-10.000 ευρώ και το 20% για οφειλή 10.001- και άνω αίρεται η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια ΔΟΥ και αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Εάν ωστόσο καθυστερήσει η καταβολή έστω μιας εκ των δόσεων θα δίνεται εντολή για επαναδέσμευση στη χορήγηση αποδεικτικού  ενημερότητας.