ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος η μερική απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Έρχεται πλήρες ωράριο για τους εργαζόμενους

του Θάνου Πασχάλη - Δημοσίευση 17 Απριλίου 2017, 20:38 / Ανανεώθηκε 17 Απριλίου 2017, 20:22
Τέλος η μερική απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Έρχεται πλήρες ωράριο για τους εργαζόμενους
Facebook Twitter Whatsapp

Τη δυνατότητα σε Δήμους και Περιφέρειες να προχωρούν στην τροποποίηση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης των εργαζομένων τους (αρκετές χιλιάδες σήμερα) σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης με αύξηση του ωραρίου εργασίας τους δίνει διάταξη νόμου σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μετά το Πάσχα αναμένεται να προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή.

Τη δυνατότητα σε Δήμους και Περιφέρειες να προχωρούν στην τροποποίηση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης των εργαζομένων τους (αρκετές χιλιάδες σήμερα) σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης με αύξηση του ωραρίου εργασίας τους δίνει διάταξη νόμου σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μετά το Πάσχα αναμένεται να προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή.

Συγκεκριμένα στη διάταξη νόμου αναφέρεται ότι " Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου των εργαζομένων σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, δύνανται να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους.

Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού η Περιφερειακού Συμβουλίου η του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και διαλαμβάνει περιγραφή της υπηρεσιακής η λειτουργικής ανάγκης, που δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό". 

Με την ίδια διάταξη νόμου δύναται, επίσης, να μετατρέπεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου το μειωμένο ωράριο εργασίας καθαριστών/τριών των σχολικών μονάδων σε πλήρους απασχόλησης και ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες να απασχολούνται οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι για την κάλυψη του πλήρες ωραρίου και σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από εκείνες που είναι τοποθετημένοι.