ΕΛΛΑΔΑ

Οι πρώτες 5.338 προσλήψεις για το 2019

του Θάνου Πασχάλη - Δημοσίευση 14 Δεκεμβρίου 2018, 07:16 / Ανανεώθηκε 14 Δεκεμβρίου 2018, 07:54
Οι πρώτες 5.338 προσλήψεις για το 2019
Facebook Twitter Whatsapp

Ποιες προκηρύξεις ετοιμάζει να εκδώσει το ΑΣΕΠ από τις αρχές του νέου χρόνου...

Σε επεξεργασία από το ΑΣΕΠ βρίσκονται το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον πέντε αιτήματα Υπουργείων για την πρόσληψη 5.338 μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο δημόσιο για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ, στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας ,στην Υγεία ,στο πρόγραμμα ¨Βοήθεια στο σπίτι" και στην ΑΑΔΕ. Όπως εκτιμάται, από κύκλους του ΑΣΕΠ, οι προκηρύξεις για τις 5.338 θέσεις εργασίας στο δημόσιο αναμένεται να εκδοθούν το νωρίτερο τον Ιανουάριο και το αργότερο τον Μάρτιο έτσι ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους και η αποστολή σε συστημένο φάκελο των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα σχεδιάζεται να εκδοθούν τους πρώτους μήνες του 2019 οι εξής προκηρύξεις που θα αφορούν την πρόσληψη...

*757 μονίμων υπαλλήλων σε ΟΤΑ στους κλάδους καθαριότητας και Ύδρευσης - Αποχέτευσης, εκ των οποίων οι 550 θα είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και οι υπόλοιποι Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Από τους 757 υπαλλήλους οι 476 θα προσληφθούν σε 28 δήμους, οι 254 σε 13 ΔΕΥΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης) και οι υπόλοιποι 27 σε δύο συνδέσμους διαχείρισης αποβλήτων.

*49 μονίμων υπαλλήλων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

*75 υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ.Η προκήρυξη θα αφορά αποφοίτους Δευτεροβάθμιας και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο γνώσης Η/Υ, να γνωρίζουν επεξεργασία κειμένων και να έχουν καλή γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών ή Γερμανικών.

*1200 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων (νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, παραϊατρικό προσωπικό κ.λ.π.) στον κλάδο της υγείας. Οι υποψήφιοι θα μοριοδοτηθούν με βάση τους τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακά, εμπειρία, δεύτερο τίτλο σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών κ.λ.π.

*3.257 μονίμων υπαλλήλων για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" .Η προκήρυξη που θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ θα δίνει υψηλή πριμοδότηση ,μέσω της ειδικής εμπειρίας, στους σημερινούς συμβασιούχους του προγράμματος έτσι ώστε να μονιμοποιηθούν σχεδόν όλοι τους.