Χωρίς νεώτερα για το νέο μισθολόγιο - αφού την προώθηση της εφαρμογής του χειρίζεται το υπουργείο Οικονομικών και τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο κ. Ευ. Βενιζέλος - ολοκληρώθηκε η συνάντηση σήμερα, Δευτέρα, το πρωί μεταξύ του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππα με τον κ. Σπ. Παπασπύρο και τη διοίκηση της ΑΔΕΔΥ.

Ωστόσο ο κ. Ρέππας διαβεβαίωσε γενικά τους δημοσίους υπαλλήλους ότι δεν θα αντιμετωπίσουν νέες περικοπές, ότι το σενάριο που έχει επιλεγεί θα είναι το ηπιότερο δυνατό για τη συντριπτική πλειονότητα των δηµοσίων υπαλλήλων και τις όποιες απώλειες του εισοδήματός τους, σε ότι αφορά το νέο μισθολόγιο, θα υποστούν κυρίως τα «ρετιρέ».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονοµικών έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της εκ νέου αποτίµησης του κόστους του νέου µισθολογίου στις συνολικές δαπάνες του ∆ηµοσίου. Το νέο σύστηµα αµοιβών στο ∆ηµόσιο, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός του Ιουλίου, δεν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ πριν από τον Σεπτέµβριο, καθώς το σχετικό νοµοσχέδιο θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση προτού έλθει προς ψήφιση στη Βουλή.

Με αυτά τα δεδομένα με το νέο µισθολόγιο, το οποίο όπως είπε ο κ. Ρέππας δεν θα είναι «ενιαίο», δεν θα υπάρξουν έντονες διαφοροποιήσεις στις αποδοχές της συντριπτικής πλειονότητας των δηµοσίων υπαλλήλων, των οποίων οι απώλειες στις αποδοχές για τα δύο τελευταία χρόνια εκτιµάται ότι αγγίζουν το 40%.

∆εν θα θιγούν, µε άλλα λόγια, οι µισθοί των υπαλλήλων των οποίων τα ειδικά επιδόµατα δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ τον µήνα, των υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις ευθύνης και των υπαλλήλων οι οποίοι διαθέτουν επαρκείς τίτλους σπουδών.

Το νέο µισθολόγιο θα επηρεάσει αντιθέτως τα «ρετιρέ» του ∆ηµοσίου, τους υπαλλήλους οι οποίοι αµείβονται µε υψηλούς µισθούς λόγω των ειδικών επιδοµάτων, χωρίς η αµοιβή τους να «δικαιολογείται» από ανάλογα προσόντα (π.χ. οι καθαρίστριες του υπουργείου Οικονοµικών), και τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν αυξηµένες αποδοχές σε σύγκριση µε τους συναδέλφους τους µε τους οποίους έχουν τα ίδια προσόντα και το ίδιο αντικείµενο εργασίας.

Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι θα υπάρξουν περικοπές στις αποδοχές ορισµένων κατηγοριών υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονται κυρίως στο υπουργείο Οικονοµικών και, δευτερευόντως, στα υπουργεία Υποδοµών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Απόφαση πάντως της κυβέρνησης, µετά και την αλλαγή του οικονοµικού επιτελείου, καθώς και του αρµόδιου υπουργού για θέµατα διοικητικής µεταρρύθµισης, παραµένει το νέο µισθολόγιο να έχει τριετή διάρκεια προσαρµογής - τουλάχιστον ως το 2015.

Από αυτό τον κανόνα θα εξαιρεθεί ένας πολύ µικρός αριθµός νεοπροσλαµβανοµένων δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα ενταχθούν άµεσα στο νέο µισθολόγιο, το οποίο στα εισαγωγικά του κλιµάκια θα προβλέπει αµοιβές ανάλογες µε τις αµοιβές που ισχύουν στον ιδιωτικό τοµέα.

Κατά τη µεταβατική περίοδο, για τους εν ενεργεία υπαλλήλους θα υπάρξει σταδιακή ενσωµάτωση στον βασικό µισθό των επιδοµάτων, τα οποία δεν θα καταργηθούν αµέσως.



Πηγή: tovima