Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την καθαριότητα των χώρων του κατήρτισε και θέτει σε εφαρμογή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο προβλέπει ανακατανομή του υπάρχοντος προσωπικού και αναδιάταξη των καθηκόντων τους σε 24ωρη βάση, νέες υπηρεσίες, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, έλεγχο και αξιολόγηση των εργασιών. Για την εκπόνηση του σχεδίου καθαριότητας έγινε καταγραφή των χώρων και των αναγκών σε κάθε κτίριο του πανεπιστημίου και προσδιορίστηκαν η συχνότητα και η μέθοδος των εκτελούμενων εργασιών σε καθένα από αυτά. Το γραφείο καθαριότητας που συστάθηκε και θα λειτουργεί στο κτίριο Διοίκησης, θα επιβλέπει και θα συντονίζει την εφαρμογή του σχεδίου, ενώ από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά το γραφείο αυτό θα ενοποιηθεί με τα αντίστοιχα γραφεία φύλαξης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε τμήμα ή σχολή να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα αιτήματά της για τις παραπάνω υπηρεσίες.

«Πέρσι προχωρήσαμε στη μείωση του κόστους εργολαβιών από την καθαριότητα, κατά δύο εκατομμύρια ευρώ και φέτος, σχεδιάσαμε την ανακατανομή προσωπικού και εργασιών, με στόχο να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες» δήλωσε ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Γιάννης Παντής.

Το σχέδιο προβλέπει εκ περιτροπής εργασία των 314 υπαλλήλων καθαριότητας, ώστε να υπάρχει πλέον απογευματινή και βραδινή βάρδια, ενώ δίνεται έμφαση στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Ορίζεται ένας υπεύθυνος σε κάθε τομέα ευθύνης, που αποτελείται από 5-6 κτίρια, τοποθετούνται εσωτερικά και εξωτερικά συνεργεία, θεσπίζεται η χρήση καρτέλας «Παρακαλώ καθαρίστε τον χώρο», καθορίζονται συγκεκριμένα οι καθημερινές εργασίες των συνεργείων και τα υλικά που θα χρησιμοποιούν, ενώ προβλέπεται υπηρεσία αντιμετώπισης παρασίτων και υπηρεσία εκτάκτων αναγκών (για σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιά, διαφυγή αερίων κ.α.). Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώθηκαν τρία έντυπα, ενώ σε περίπτωση που από τους ελέγχους διαπιστωθεί η ελλιπής παροχή υπηρεσιών θα επιβάλλονται πρόστιμα στην εργολαβική εταιρεία (από 10 έως 100 ευρώ).