Πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, το Σχολείο Εκπαιδευτών Α΄ Βοηθειών στο Πεδίο της Μάχης.

Σκοπός του, η πιστοποίηση κατάλληλων νοσοκόμων Ειδικών Δυνάμεων.