Πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ επέβαλε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής στη ΔΕΗ, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, το πρόστιμο επιβλήθηκε για την εκμετάλλευση του «Ορυχείου Πτολεμαΐδας» με τρόπο που δεν προσδιορίζεται στην εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη. Παράλληλα από την Περιφέρεια διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα για την απαραίτητη διαβροχή στο χώρο των εργασιών του ορυχείου ώστε να μην διαφεύγει η τέφρα στον αέρα.

«Η συμπεριφορά της ΔΕΗ είναι απαράδεκτη και προκλητική. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, η αξιοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας είναι απαίτηση όλης της κοινωνίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.
TAGS