Στην κατάργηση τριών τμημάτων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχώρησε ο Δημήτρης Ρέππας, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης για την καλύτερη λειτουργία του υπουργείου,που παράλληλα σηματοδοτεί τις μετακινήσεις προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ένα από τα τρία τμήματα που καταργούνται, είχε προκηρυχθεί και θέση για προϊστάμενο, παρότι δεν διέθετε υπαλλήλους. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τη συγκεκριμένη απόφαση, δίνει το στίγμα των προθέσεών του, που είναι η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με την κατάργηση ή συγχώνευση των υπηρεσιών που δεν έχουν αντικείμενο ή που οι αρμοδιότητές τους αλληλοκαλύπτονται με άλλες υπηρεσίες και ταυτόχρονα στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Τα υπό κατάργηση τμήματα για τα οποία δεν θα πληρωθούν οι θέσεις Προϊσταμένων είναι:

α) Δακτυλογράφησης και Αντιπαραβολής της Δ/νσης Διοικητικού, διότι διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης αντικειμένου

β) Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, διότι ο έλεγχος γίνεται πλέον από την Περιφέρεια

γ) Σχεδιάσεως και Προγραμματισμού της Δ/νσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, διότι το αντικείμενο κρίνεται ελάχιστο αφού μπορεί να διενεργηθεί από άλλο Τμήμα.