Στην αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα Μυτιλήνης, προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Τουρισμού), μέσω διαγωνισμού για την επιλογή φορέα διαχείρισης, στον οποίο θα παραχωρηθεί η χρήση, αξιοποίηση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του λιμένα, για χρονική διάρκεια 40 ετών, έναντι του πλέον συμφέροντος για το Δημόσιο ανταλλάγματος. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που ανακοινώθηκε, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση Εκδήλωσης Προκαταρκτικού, μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος, ενόψει προκήρυξης διαγωνισμού, συνοδευόμενη από τεύχος υποδείξεων - προτάσεων.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο αξιοποίησης του τουριστικού λιμένα Μυτιλήνης η Γενική Γραμματεία Τουρισμού απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επιχειρηματικά σχήματα, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαχείρισης Μαρινών, του Θαλάσσιου Τουρισμού, της Φιλοξενίας και Εστίασης, των Κατασκευών, αλλά και ευρύτερα σε επενδυτές και λοιπές επιχειρήσεις (χρηματοδότησης έργων, ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας κλπ.)

Το Προκαταρκτικό Ενημερωτικό Τεύχος και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από χθες και έως 29 Ιουλίου στα γραφεία της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Λεωφόρος Αμαλίας 12) στο 2ο όροφο από τις 8 το πρωί έως 12 το μεσημέρι.

Η προθεσμία υποβολής ισχύει έως 5 Σεπτεμβρίου 2011 και οι σχετικοί φάκελοι θα υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, στην ίδια διεύθυνση (ισόγειο).