Το ενδιαφέρον έξι μεγάλων κοινοπραξιών - επενδυτών συγκέντρωσε το έργο των ηλεκτρονικών έξυπνων εισιτηρίων - καρτών που προωθεί το υπουργείο Μεταφορών για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Τα έξυπνα εισιτήρια θα χρεώνουν τους επιβάτες ανάλογα με τη διανυόμενη απόσταση και το μέσο μεταφοράς.

Η αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης των μετακινήσεων στο Λεκανοπέδιο σχεδιάζεται να αρχίσει το 2012 μέσω της καθιέρωσης του νέου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου - ΑΣΣΚ (Athens Automated Fare Collection System - AFC).

Ο προϋπολογισμός του διεθνούς διαγωνισμού για το νέο σύστημα είναι ύψους 82 εκατ. ευρώ.




Πηγή: Τα Νέα