Την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες όλων, της κυβέρνησης, των αρμόδιων Αρχών και υπηρεσιών, αλλά και των πολιτών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της απόλυτης προστασίας των επικοινωνιών, επεσήμανε ο Πρόεδρος της Βουλής Φ. Πετσάλνικος, παραλαμβάνοντας την ετήσια Έκθεση - για το 2010 - της Αρχής Διασφάλισης του Απόρρητου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) από τον πρόεδρό της Α. Λαμπρινόπουλο.
Συμπλήρωσε δε λέγοντας ότι η Αρχή επιτελεί τον πολύτιμο ρόλο να επαγρυπνεί και να προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών, κάτι που στην ουσία, σημαίνει προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, «προστασία της “σφαίρας” εκείνης που κανένας δεν έχει το δικαίωμα να υπεισέλθει και αφορά στο δικαίωμα του πολίτη να επικοινωνεί ελεύθερα και με ασφάλεια».

O πρόεδρος της ΑΔΑΕ αφού ανέφερε ότι από το 2004, οπότε λειτούργησε η Αρχή και με τα μέτρα τα οποία έλαβε αναπτύχθηκε στους παρόχους των επικοινωνιών κουλτούρα ασφάλειας η οποία δεν υπήρχε, με αποτέλεσμα σήμερα να ξοδεύουν σημαντικά ποσά για την ασφάλεια των δικτύων τους.

Ακόμη ο κ. Λαμπρινόπουλος τόνισε πως τα μέτρα που επέβαλλε η Αρχή, σε συνδυασμό με την ενημέρωση των πολιτών μέσω φυλλαδίων σχετικά με την αυτοπροστασία τους, έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Αυτό καταδεικνύεται - όπως συγκεκριμένα επισήμανε ο κ. Λαμπρινόπουλος - από το γεγονός ότι μειώθηκαν σημαντικά οι σχετικές καταγγελίες των πολιτών, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΔΑΕ.