Εκτεταμένη έρευνα έχει ξεκινήσει από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, σχετικά με τα πιστοποιητικά που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί, προκειμένου να μοριοδοτηθούν στη διαδικασία για την επιλογή των νέων διευθυντών σχολικών μονάδων. Η ερευνά αυτή ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό εκπαιδευτικού, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε πλαστούς μεταπτυχιακούς τίτλους.

Ειδικότερα, η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται, όταν μέλη των συμβουλίων κρίσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης διαπίστωσαν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία που κατέθεσε εκπαιδευτικός. Στην συνέχεια, ήρθαν σε επικοινωνία με τις αρχές περιφερειακού πανεπιστημίου, προκειμένου να διασταυρώσουν τα στοιχεία.

Η απάντηση, που φέρεται πως έλαβαν, ήταν ότι ο εκπαιδευτικός δεν είχε πάρει μεταπτυχιακούς τίτλους από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την συλλογή των στοιχείων που έχει γίνει μέχρι τώρα, τα μέλη των συμβουλίων κρίσης εκτιμούν, ότι θα πρέπει να γίνει ενδελεχέστερη έρευνα στα πιστοποιητικά που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί, σχετικά με το επίπεδο επάρκειας σε ξένες γλώσσες. Παράλληλα, η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο των πιστοποιητικών που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί από όλη την Δυτική Ελλάδα, ώστε να εντοπιστεί η όποια άλλη τυχόν παρόμοια υπόθεση.