Στα μαθήματα  Ψηφιακά Συστήματα, Προγραμματισμό Υπολογιστών, Μεταφορά Φορτίων και Οικοδομική, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

Διαβάστε τα θέματα στο μάθημα "Μεταφορά Φορτίων" 

Διαβάστε τα θέματα στο μάθημα  "Οικοδομική"

Διαβάστε τα θέματα στο μάθημα "Προγραμματισμός Υπολογιστών"

Διαβάστε τα θέματα στο μάθημα "Ψηφιακά Συστήματα"

Αύριο, Τετάρτη, σειρά έχουν οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων οι οποίοι εξετάζονται σε Λατινικά, Χημεία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τις Πανελλαδικές 2017