Την απόφαση για την πρόσληψη 4 χιλιάδων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής. Μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα δημοσιευτεί η προκήρυξη με τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού.