Σε τέσσερα μαθήματα εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Οι Πανελλαδικές για τα ΕΠΑΛ ρίχνουν αυλαία σήμερα με τα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας, του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, των Στοιχείων Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων και της Βοοτροφίας-Αιγοπροβατοτροφίας.

Αυτά είναι τα θέματα του μαθήματος της Ηλεκτροτεχνίας

Αυτά είναι τα θέματα του μαθήματος του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

Αυτά είναι τα θέματα του μαθήματος των Στοιχείων Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Αυτά είναι τα θέμα της Βοοτροφίας - Αιγοπροβατοτροφίας