Κινητοποιήσεις αποφάσισε να οργανώσει και να πραγματοποιήσει, το επόμενο δεκαήμερο, το δημοτικό συμβούλιο Μεγαλόπολης με αφορμή την έγκριση κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ Μεγαλόπολης.

Το δημοτικό συμβούλιο καταγγέλλει το υπουργείο Περιβάλλοντος και την ΔΕΗ και αποφάσισε επίσης να προσβάλει την σχετική απόφαση στο Συμβούλιο Επικρατείας και την ΕΕ, ενώ συγκρότησε και επιτροπή που θα οργανώσει τις κινητοποιήσεις, αποτελούμενη από τον δήμαρχο της πόλης Παναγιώτη Μπούρα, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τους τρεις επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με την απόφαση στο χώρο αυτό θα γίνεται υγειονομική ταφή κυρίως αμιαντοτσιμέντου που θα αποξηλωθεί από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και από δημόσια κτίρια όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο χώρος που πρόκειται να αναπτυχθεί ο ΧΔΒΑ βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεγαλόπολης, 400 μέτρα από τον οικισμό Θωκνίας. Θα έχει συνολική έκταση 291 στρέμματα με συνολική χωρητικότητα ως προς τα διατιθέμενα απόβλητα 113.000 m3 και εκτιμάται ότι θα λειτουργεί για τα επόμενα 30 χρόνια.