Ψήφισμα για το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υιοθέτησε η Σύγκλητος του πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο συμπλέει με το πνεύμα της απόφασης της τελευταίας Συνόδου των πρυτάνεων στο Βόλο (Ιούλιος 2011), συμφωνεί με την ανάγκη για αλλαγές και εκτιμά ότι το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει αρκετές θετικές προτάσεις, που ωστόσο υποβαθμίζονται από συγκεκριμένα σημεία. Η Σύγκλητος απευθύνει έκκληση στο υπουργείο Παιδείας να μην επιδιώξει την ψήφιση του νόμου για τα ΑΕΙ έως τα τέλη Αυγούστου, αλλά να δώσει περισσότερο χρόνο για συστηματική διαβούλευση και κατάθεση λεπτομερών προτάσεων από την πανεπιστημιακή κοινότητα για βελτιώσεις στις διατάξεις του, καθώς η διαβούλευση στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ξεκίνησε μόλις στις 5 Ιουλίου.

«Η εφαρμογή της πρακτικής του παρελθόντος να κατατίθεται και να ψηφίζεται το σχέδιο νόμου για τα Α.Ε.Ι. στη Βουλή κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου χωρίς να προηγηθεί οργανωμένος, διεξοδικός και ουσιαστικός διάλογος επί του σχεδίου νόμου και των τεχνικών λεπτομερών διατάξεών του, δεν συνεισφέρει στη δημιουργία κλίματος συναίνεσης και ηρεμίας στα πανεπιστήμια», αναφέρεται στο ψήφισμα.

Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία για την αοριστία, όπως αναφέρεται, των κριτηρίων για τις συγχωνεύσεις των Α.Ε.Ι. και ζητείται η συγκεκριμενοποίησή τους το συντομότερο δυνατό, οι συγχωνεύσεις να αποφασιστούν από τη Βουλή των Ελλήνων και να διασφαλισθούν οι θέσεις εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού στα πανεπιστήμια.

Επίσης γίνεται αναφορά στα σημεία εκείνα, που όπως επισημαίνεται, επιβαρύνουν τις αλλαγές, όπως τα θέματα αντισυνταγματικότητας που έχουν θέσει έγκριτοι συνταγματολόγοι για πολλές από τις διατάξεις, την εισαγωγή ενός παντοδύναμου και πανίσχυρου Συμβουλίου, το οποίο δεν ελέγχεται από κανέναν και δεν λογοδοτεί σε κανένα, τον κίνδυνο χειραγώγησης της μικρής ομάδας του Συμβουλίου από εξωτερικά συμφέροντα, την αφαίρεση από τη Σύγκλητο όλων των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων της, τον τριετή κύκλο σπουδών που θα οδηγήσει σε πτυχία με μικρότερη επιστημονική αξία, την ασάφεια στις διαδικασίες δημόσιας χρηματοδότησης, την καθιέρωση ενός άλλου κύκλου εξετάσεων τύπου πανελληνίων, μέσω του κοινού προγράμματος σπουδών στο πρώτο έτος της Σχολής.

Τέλος, καλείται η πανεπιστημιακή κοινότητα και η κοινωνία να υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο το δημόσιο χαρακτήρα του Ελληνικού Πανεπιστημίου.