Σε θετικό κλίμα διεξήχθη σήμερα η συνάντηση της υπουργού Παιδείας, Άννας Διαμαντοπούλου, με τους εκπροσώπους των καθηγητών πανεπιστημίου (ΠΟΣΔΕΠ), των ΤΕΙ (ΟΣΕΠ ΤΕΙ) και των Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ), που συζητούσαν, περισσότερο από τρεις ώρες, τις αλλαγές για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
Στο τέλος της συνάντησης, η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι η σημερινή συζήτηση ήταν ένα δείγμα ουσιαστικού, σοβαρού και υπεύθυνου διαλόγου.

Ειδικότερα η υπουργός Παιδείας δήλωσε: «Δείγμα ουσιαστικού και σοβαρού διαλόγου έδωσαν σήμερα οι καθηγητές μας από τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Με συγκεκριμένες προτάσεις, τεκμηριωμένες αντιρρήσεις, με θέσεις για μία σειρά ζητημάτων, θεωρώ ότι βάζουν τη βάση για μία πολύ ουσιαστική συζήτηση. Ως υπουργός, θεωρώ υποχρέωσή μου να ανταποκριθώ επί της ουσίας σε αυτά τα θέματα που ετέθησαν, στον βαθμό, βεβαίως, που δεν επηρεάζεται η γενική φιλοσοφία και πολιτική του νομοσχεδίου, που αφορούν στη λογοδοσία, την ποιότητα, την αξιολόγηση, το "άνοιγμα" των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ στην κοινωνία».

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, Ν. Σταυρακάκης, επισήμανε, πάντως, ότι το υπουργείο Παιδείας εμμένει στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για κατάθεση του νομοσχεδίου, εντός των ημερών, αλλά η Ομοσπονδία έχει την πρόθεση να προσπαθήσει με κάθε τρόπο να γίνουν δεκτές οι προτάσεις της.

Τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, υποστηρίζουν, δεν επιτρέπουν τον ουσιαστικό και σε βάθος διάλογο για όλο το φάσμα των μεγάλων θεμάτων, που τίθενται από το προσχέδιο νόμου. Όμως τέθηκαν όλα τα ζητήματα και οι θέσεις των ομοσπονδιών όπως:

«- η διατήρηση του Τμήματος ως βασικής ακαδημαϊκής μονάδας,

- η εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων (Πρύτανης, Κοσμήτορες, Πρόεδροι, κλπ) από τα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων των αντιστοίχων μονάδων,

- η Διοίκηση ασκείται από τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο,

- το Συμβούλιο Ιδρύματος ασκεί ελεγκτικό ρόλο και χαράσσει στρατηγική,

- η διαμόρφωση ενιαίων προσόντων για όλα τα πανεπιστήμια για κάλυψη θέσης καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας,

- οι βασικές σπουδές για το πρώτο πτυχίο καλύπτονται οικονομικά από το κράτος, δηλαδή δεν υπάρχουν δίδακτρα,

- τα σύντομα προγράμματα σπουδών να αφορούν αποκλειστικά τη Σχολή Δια Βίου Μάθησης,

- η Πολιτεία να εγγυάται τη χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής και μισθοδοσία προσωπικού,

- αναδιοργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών, και άλλα».

Οι καθηγητές τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης, ενός συνολικού συνοδευτικού πλαισίου για τη μεταρρύθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που στην παρούσα φάση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Αποσαφήνιση των μεταβατικών διατάξεων με διασφάλιση όλων των ήδη υπηρετούντων και νεοεκλεγέντων συναδέλφων.

Άμεσο διορισμό όλων των νεοεκλεγμένων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

Δέσμευση για το νέο ειδικό μισθολόγιο των πανεπιστημιακών ως δημοσίων λειτουργών. Ζητούμε την άμεση συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας με τις Ομοσπονδίες.

Σαφή δέσμευση για μόνιμο εθνικό πρόγραμμα έρευνας, που θα προκηρύσσεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλους τους άξονες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Επιτάχυνση της ροής χρηματοδότησης της έρευνας από το ΕΣΠΑ.

TAGS