Μεγάλη πτώση, άνω του 8%, σημείωσε η κατανάλωση ρεύματος τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην πολυήμερη απεργία της ΓΕΝΟΠ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ζήτηση ρεύματος τον Ιούνιο μειώθηκε κατά 8,07 %.

Η κατανάλωση ήταν ιδιαίτερα μειωμένη στα ορυχεία (28 %, γεγονός που αποδίδεται επίσης στην απεργία στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ) και στο δίκτυο διανομής (νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μείωση 9 %) ενώ οι μεγάλοι πελάτες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης αύξησαν την κατανάλωση κατά 4 %.

Συνολικά στο εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου η κατανάλωση υποχωρεί κατά 2.34 %.

Είναι ενδεικτικό επίσης ότι η παραγωγή ρεύματος από τους λιγνιτικούς σταθμούς, στους οποίους επικεντρώθηκε η απεργία της ΓΕΝΟΠ, μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 21 % ενώ οι σταθμοί φυσικού αερίου (στους οποίους περιλαμβάνονται και ιδιωτικές μονάδες, που λειτουργούσαν κανονικά) αύξησαν την παραγωγή τους κατά 28 %.

Αυξημένη κατά 30 % ήταν και η παραγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι η ΔΕΗ αναγκάστηκε να αυξήσει τη χρήση των υδροηλεκτρικών για να υποκαταστήσει μέρος της λιγνιτικής παραγωγής που έλειπε.
TAGS