Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητά του αγροτικού κόσμου. Επίσης το σχέδιο νόμου αναφέρεται σε διατάξεις για την οργάνωση της εποπτείας του κράτους.