Παρά τους εντατικούς ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας, οι παραβάσεις στις τουριστικές περιοχές καλά κρατούν.

Όπως καταγγέλλουν εργαζόμενοι, όταν πραγματοποιείται έλεγχος, ο ένας καταστηματάρχης ειδοποιεί τον άλλον, με αποτέλεσμα αυτοί να ενημερώνουν τους εργαζόμενους.

Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούν ανασφάλιστους εργαζόμενους και εργασία εκτός ωραρίου