Επτά χρόνια μετά την πρόωρη απόλυσή από τη θέση του  διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) ήρθε η δικαίωση  από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την οποία κρίθηκε μη νόμιμη η πρόωρη παύση του  πρώην  γενικού διευθυντή του ΙΓΜΕ, πρακτικά δεν έχει καμία σημασία, αφού δεν επανέρχεται στο Ινστιτούτο (αφού η θητεία του έτσι και αλλιώς έχει λήξει), αλλά γεννά αστικές αξιώσεις και μπορεί να διεκδικήσει εντόκως τις αποδοχές που θα ελάμβανε από την ημέρα παύσης των καθηκόντων του έως την προγραμματισμένη λήξη της θητείας του.