Η ΔΕΗ υποχρεώθηκε από τα Δικαστήρια να καταβάλει σε βιομηχανική και εμπορική εταιρεία πλαστικών ειδών της Αττικής το ποσό των 21.867,76 ευρώ, για τις ζημιές που υπέστη από εννέα διακοπές ρεύματος, οι οποίες σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα 13 μηνών, ενώ αντίθετα οι δικαστές δεν επιδίκασαν σε βάρος τής ΔΕΗ σχεδόν αντίστοιχο ποσό για επτά ακόμη διακοπές, που έγιναν στο ίδιο διάστημα, καθώς κρίθηκε ότι δεν υπήρχε δική της ευθύνη.
Στην περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής, κατά το διάστημα από 17 Οκτωβρίου 1997 μέχρι και 20 Νοεμβρίου 1998, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε διακοπτόμενη και μεταβαλλόμενη ισχύ.

Ειδικότερα, στο επίμαχο αυτό χρονικό διάστημα παρουσιάστηκαν 16 διακοπές ηλεκτροδότησης και βυθίσεις τάσεως του ρεύματος που οφείλονταν: 1) σε πτώσεις ή βλάβες μετασχηματιστών (χωρίς να υπάρχει τυχαίο - απρόβλεπτο συμβάν), 2) σε τήξεις ασφαλείας υποσταθμών, λόγω παροδικών σφαλμάτων, 3) σε εργασίες επί του δικτύου μετά από κόψιμο γέφυρας εναέριου δικτύου μέσης τάσεως από υπαιτιότητα της ΔΕΗ, 4) σε βλάβες καλωδίων μέσης τάσης και 5) σε ανωμαλίες του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (από υπαιτιότητα της ΔΕΗ), 6) βλάβες στα αλεξικέραυνα των αυτομετασχηματιστών.

Οι διακοπές και βυθίσεις της τάσης του ρεύματος ήταν από στιγμιαίες έως 2,5 ώρες. Μάλιστα, υπήρξαν περιπτώσεις όπου την ίδια ημέρα έγιναν μέχρι και τρεις διακοπές ρεύματος ή πτώσεις της τάσεως.

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε η βιομηχανική εταιρεία κατασκευής και πώλησης πλαστικών διεκδικώντας σχεδόν το διπλάσιο ποσό από αυτό που τελικά τις επιδικάστηκε, λόγω των ζημιών που της προκλήθηκαν από τις διακοπές του ρεύματος στα μηχανήματά της και τα εμπορεύματά της.

Όμως, τόσο στο Εφετείο όσο και ο Άρειος Πάγος (απόφαση 536/2011) δέχθηκε ότι υπήρχε ευθύνη της ΔΕΗ για εννέα περιπτώσεις διακοπών του ρεύματος και επιδίκασαν το επίμαχο ποσό των 21.867,75 ευρώ.

Αντίθετα, δεν δέχθηκαν τα δικαστήρια ευθύνη της ΔΕΗ για πέντε περιπτώσεις, καθώς έκριναν ότι οι διακοπές αυτές οφείλονται σε τυχαία γεγονότα (βλάβη μετασχηματιστή τάσεως και τήξης ασφάλειας πελατών) και έτσι έκριναν αβάσιμα τα επιχειρήματα της εταιρείας ως προς αυτές τις πέντε περιπτώσεις.
TAGS