Με τη συμπλήρωση του 58ουέτους της ηλικίας τους ή τη συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας θα συνταξιοδοτείται το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης από την 1/1/2013.
Έτσι εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικώνσύμφωνα με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση». Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν και για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/2013.

Με την αρχική διατύπωση του σχεδίου νόμου καταργούταν απλώς οι ειδικές διατάξεις που επέτρεπαν στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 25ετίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η αναδιατύπωση της διάταξης έγινε κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.