Η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων θα αρχίσει στις 26 Ιουλίου 2011 και οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος Παιδικής Προστασίας μπορούν να το εισπράξουν κατ’ οίκον, όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αρωγής του Δήμου Ηρακλείου. Σε περίπτωση απουσίας τους μπορούν με την ειδοποίηση και το σώμα της επιταγής που θα παραλάβουν σε φάκελο, να πληρωθούν το συντομότερο δυνατό από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο της Ελλάδος. Το σύνολο των επιδομάτων ανέρχεται στο ποσό των 3.456.509,53 ευρώ.