Το ενδεχόμενο να τεθεί σε κίνδυνο η στοιχειώδης λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εξαιτίας των εκρηκτικών, όπως αναφέρει, προβλημάτων που υπάρχουν στο χώρο των αερομεταφορών, υπογραμμίζει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ΕΕΕΚ, καλώντας παράλληλα τόσο το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που είναι αρμόδιο, αλλά και το υπουργείο Οικονομίας, καθώς διαφεύγουν δεκάδες εκατομμύρια έσοδα, να ασχοληθούν με το θέμα και να δώσουν άμεσα λύσεις.
Η Ένωση επαναλαμβάνει την αντίθεσή της στη δημιουργία Γενικής Δ/νσης Αεροναυτιλίας, που προβλέπει ο νόμος περί Αναδιοργάνωσης της ΥΠΑ, γιατί όπως επισημαίνει καθίσταται προβληματική η διαχείριση των Οικονομικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και επιμένει στη δημιουργία ανεξάρτητου Παρόχου Αεροναυτιλίας , ως νομικό πρόσωπο υπό δημόσιο έλεγχο, που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Παράλληλα, η ΕΕΕΚ επισημαίνει ότι το απηρχαιωμένο σύστημα οικονομικής διαχείρισης της ΥΠΑ οδηγεί σε μεγάλες απώλειες εσόδων, καθώς θα μπορούσε το κράτος να εντάξει τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού της αεροναυτιλίας, όχι στο πρόγραμμα Κρατικών Προμηθειών αλλά στις χρηματοδοτούμενες δαπάνες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Eurocontrol.

Ταυτόχρονα καταγράφεται μείωση της τιμής μονάδος των τελών υπέρπτησης και από 44,20 ευρώ που ήταν το 2009 θα περιοριστεί σε 32,81 ευρώ το 2014, προκαλώντας μία απώλεια εσόδων, την 5ετία 2010-2014, της τάξεως των 210.000.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα μπορούσε να είχε διατεθεί στις υποδομές της Αεροναυτιλίας στην ΥΠΑ, οδηγώντας σε αναβάθμιση του συστήματος της εναέριας κυκλοφορίας και στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή οι άλλες χώρες της Ευρώπης διατηρούν την τιμή μονάδος στα επίπεδα των 75 - 90 ευρώ για να χρηματοδοτούν από το Eurocontrol δαπάνες αναβάθμισης των συστημάτων Αεροναυτιλίας τους.

Το Δ.Σ της ΕΕΕΚΕ αποφάσισε να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα και να δημοσιοποιήσει τις σχετικές καταγγελίες για το θέμα, τις οποίες έχει ήδη κοινοποιήσει στον κ. Πρωθυπουργό, στους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.