Σε έκτακτη σύνοδο την Κυριακή θα συζητήσουν οι πρυτάνεις το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση. Ο νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή είναι τροποποιημένος σε σχέση με το προσχέδιο και προβλέπει μεταξύ άλλων.

Με αυξημένη πλειοψηφία κατά 2/3 από το συμβούλιο διοίκησης κάθε πανεπιστημίου θα εκλέγεται τελικά ο πρύτανης ενώ θα πρέπει να έχει ελληνική ιθαγένεια και να μιλά ελληνικά.

Επίσης οι φοιτητές θα συνεχίσουν να εισάγονται σε τμήματα και το συμβούλιο διοίκησης θα έχει ελεγκτικές και εποπτικές αρμοδιότητες