Ακίνητα συνολικής αξίας 90 εκατ. ευρώ θα ασφαλίσει η Εκκλησία της Ελλάδος, που ανακοίνωσε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα εκκλησιαστικά κτίρια που θέλει να ασφαλίσει είναι συνολικής αξίας 90 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 82 εκατ. ευρώ αφορούν την αξία των ακινήτων και τα 8 εκατ. ευρώ απώλεια ενοικίων.

Οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι που ζητά κάλυψη είναι, ασφάλιση πυρκαγιάς, σεισμού και συμπληρωματικών κινδύνων, καθώς και ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης προς τρίτους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από την Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος την 1η Νοεμβρίου 2017.

Δείτε εδώ την προκήρυξη