Μειώσεις έως και 54% βγάζουν οι «προσωπικές διαφορές» από τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων που βρίσκεται σε εξέλιξη για 1,1 εκατομμύριο δικαιούχους από το ΕΤΕΑ.

Σύμφωνα με ντοκουμέντα που αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, ο επανυπολογισμός κατεβάζει επικουρική σύνταξη και μάλιστα ανάπηρης γυναίκας από τα 92 στα 43 ευρώ, εκ των οποίων τα 23 είναι το επίδομα αναπηρίας, ενώ η καθαρή επικουρική αναπροσαρμόζεται σε μόλις 17 ευρώ. 

 

Από τα 92 ευρώ δηλαδή που ήταν η σύνταξη, επανυπολογίστηκε με το νόμο Κατρούγκαλου στα 17 ευρώ!

Το επίδομα αναπηρίας από 46 ευρώ κόπηκε στη μέση, δηλαδή 23 ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό (46 ευρώ) είναι η προσωπική διαφορά, δηλαδή η τελική μείωση που προέκυψε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης.

Η συνταξιούχος θα εξακολουθήσει να παίρνει τα 92 ευρώ κάθε μήνα, πλην όμως από αυτά τα 92 ευρώ, η καθαρή αναπροσαρμοσμένη επικουρική της σύνταξη, όπως φαίνεται στο ενημερωτικό σημείωμα του Οκτωβρίου του 2017 είναι μόλις 17 ευρώ!

Στα ενημερωτικά σημειώματα φαίνεται ότι η κανονική επικουρική ήταν 97,24 ευρώ (μικτά) μέχρι τον Αύγουστο του 2016.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 επανυπολογίζεται. Τα 97 ευρώ γίνονται 45,42 ευρώ (αναπροσαρμοσμένη βασική σύνταξη ΕΤΕΑ) και τα 46,76 ευρώ είναι η προσωπική διαφορά-μείωση. Το πληρωτέο είναι 86,65 ευρώ.

Τον Οκτώβριο του 2017 (προφανώς γιατί έγινε κι άλλος επανυπολογισμός) η αναπροσαρμοσμένη βασική επικουρική ΕΤΕΑ είναι στα 17,18 ευρώ, και όχι 45,42 ευρώ, ενώ ένα ποσό 28,24 ευρώ, χαρακτηρίζεται ως «λοιπά» ΕΤΕΑ, που είναι το αναπηρικό επίδομα. Τα 46,76 ευρώ της προσωπικής διαφοράς μένουν ίδια. Η μικτή σύνταξη είναι 92,18 ευρώ και η πληρωτέα 86,65 ευρώ.