Στα 30,5 δισ. ευρώ εκτοξεύτηκαν οι συνολικές οφειλές (από ανείσπρακτες εισφορές) που έχουν διαβιβαστεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών έως το τέλος Σεπτεμβρίου, μετά την προσθήκη άλλων 7,13 δισ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο από 413.114 νέους οφειλέτες (με χρέη έως 5.000 ευρώ έκαστος). 

Όπως αναφέρει η ''Δημοκρατία'', πρόκειται κυρίως για οφειλέτες που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ και είχαν διακόψει την ασφάλισή τους προτού ένταχθεί η οφειλή τους στο κέντρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης του ΚΕΑΟ, οι οφειλές που έχουν μεταφερθεί στο κέντρο είναι στην συντριπτική πλειονότητά τους παλαιές (το 97,3%) και είχαν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 2014. Μόλις το 2,7% αυτώ, που αντιστοιχεί σε χρέη 808. 593. 685 ευρώ, έχει δημιουργηθεί από τις αρχές του 2015.

Το χρονικό διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2017 εντάχθηκαν στο ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο οφειλετών του ΚΕΑΟ 34. 947 οφειλέτες του ΙΚΑ, με χρέη έως 5.000 ευρώ έκαστος, 377. 817 οφειλέτες από τον πρώην ΟΑΕΕ, 264 οφειλέτες από το πρώην ΕΤΑΑ και 86 οφειλέτες από το πρώην ΕΤΑΠ ΜΜΕ.
Το παράδοξο με το ΚΕΑΟ είναι ότι λίγα άτομα χρωστούν μεγάλα ποσά και οι πολλοί χρωστούν λίγα. Συγκεκριμένα, μόλις 1671 οφειλέτες έχουν χρέη άνω του 1.000.000 ευρώ έκαστος (συνολικά 6,66 δισ. ευρώ), ενώ σχεδόν το 81% των οφειλετών (δηλαδή 961. 683 άτομα) χρωστούν ποσά έως 30.000 ευρώ έκαστος.

Ποσά έως 15.000 ευρώ χρωστούν 827.369 άτομα (συνολικά 3,33 δισ. ευρώ), ενώ άλλοι 86.018 οφειλέτες οφείλουν από 50.000 έως 100.000 ευρώ. Το συνολικό χρέος στην κατηγορία αυτή φτάνει στα 5,8 δισ. ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 19% του συνόλου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τα 30,5 δισ. ευρώ του χρέους μόνο τα 6,47 δισ. ευρώ (δηλαδή το 21,21%) δημιουργήθηκαν από το 2010 και μετά, δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Το υπόλοιπο 78,79% του χρέους εκκρεμούσε από το παρελθόν. 

Εξάλλου, ποσό άνω των 200.000.000 ευρώ έχει δημιουργηθεί από οφειλέτες που εισφοροδιαφεύγουν συστηματικά. Προέρχονται κυρίως από τους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης της ψυχαγωγίας (κέντρα διασκέδασης) και παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας. 

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί 827 περιπτώσεις οφειλετών που τα χρέη τους, συνολικού ύψους 120. 199.944 ευρώ, εμφανίζουν πολύ χαμηλή ή μηδαμινή εισπραξιμότητα. Πρόκειται για οφειλέτες που βρίσκονται σε οριστική διακοπή, πτώχευση ή εκκαθάριση.