Πολίτες που ζουν, ή δραστηριοποιούνται, στο εξωτερικό, ή έχουν αλλοδαπή καταγωγή, καταγγέλλουν ότι οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αρνούνται να καταχωρίσουν στα δελτία αστυνομικής ταυτότητας και τα διαβατήρια, το ονοματεπώνυμό τους με λατινική γραφή, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη.
Η ανεξάρτητη αρχή επισήμανε στην ΕΛΑΣ ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι υπηρεσίες της υποχρεούνται να αναγράψουν τα ονοματεπώνυμα όσων Ελλήνων πολιτών ζουν, ή δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, ή έχουν αλλοδαπή καταγωγή, σύμφωνα με τον τρόπο αναγραφής τους σε αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, κατά παρέκκλιση του πρότυπου ΕΛΟΤ 743.

Η ΕΛΑΣ απάντησε ότι απορρίπτει τα αιτήματα των πολιτών με βάση γνωμοδότηση (αριθμός 9/2010) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση. Ωστόσο, παραδέχεται ότι έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, που δημιουργήθηκε, και για τον λόγο αυτόν υπέβαλε νέο ερώτημα στο ΝΣΚ. Παράλληλα, επεξεργάζεται πρόταση, που θα επιλύει το πρόβλημα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη αναμένει τη νέα γνωμοδότηση του ΝΣΚ, καθώς και την υλοποίηση των προτάσεων της ΕΛΑΣ.