Τακτοποίηση των αυθαιρέτων για 40 χρόνια προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Η τακτοποίηση θα γίνεται με την καταβολή ενός προστίμου, το οποίο, σύμφωνα με πληφορίες, θα προκύπτει από την αντικειμενική αξία πολλαπλασιαζόμενη επί έναν συντελεστή προστίμου - ο οποίος θα κυμαίνεται από 0,10 έως 0,15 - και το είδος της παράβασης.

Το «όπλο» του ΥΠΕΚΑ απέναντι στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι - πέρα από το πρόστιμο - όπως έχει αναφέρει και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, το «περιβαλλοντικό ισοζύγιο».

Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης αυθαιρέτου - ο οποίος το έχτισε, για παράδειγμα, σε έκταση δύο στρεμμάτων, ενώ θα έπρεπε να το χτίσει σε 4 στρέμματα που απαιτούνται συνήθως για την εκτός σχεδίου δόμηση - για να μπορέσει να υπαχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει είτε να αγοράσει την υπόλοιπη έκταση από όμορο οικόπεδο - χωρίς όμως να μπορεί να χτίσει στα καινούργια δύο στρέμματα - είτε να πληρώσει στον δήμο την άξια των επιπλέον δύο στρεμμάτων. Τα χρήματα θα πηγαίνουν στο Πράσινο Ταμείο για τη δημιουργία χώρων ελεύθερων και πρασίνου.
Από τη ρύθμιση θα αποκλείονται όλα τα αυθαίρετα που βρίσκονται εντός δασικών και αρχαιολογικών χώρων.

Ταυτόχρονα θα υπάρξει διαχωρισμός των αυθαιρέτων σε αυτά που χτίστηκαν πριν από το 2003 και σε αυτά που χτίστηκαν μετά. Σύμφωνα με πληφοροφορίες, το αυθαίρετό τους θα μπορούν κατ' εξαίρεση να γλιτώσουν εντασσόμενοι στη ρύθμιση χωρίς την επιβάρυνση της εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου, μόνο όσοι το έχουν ως πρώτη κατοικία και δεν έχουν εισοδήματα.

Η εκτίμηση είναι ότι μπορούν να εισπραχθούν πάνω από ένα δισ. ευρώ με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων έως το τέλος του 2011 - στον προϋπολογισμό ο στόχος είναι τα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Η διευθέτηση του θέματος των αυθαιρέτων, όπως έχει αναφέρει και ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα στηριχθεί στη λογική του «καρότου και του μαστιγίου». Αυτό σημαίνει ότι τα αυθαίρετα μπορούν να τακτοποιηθούν με μειωμένα προστιμά, ωστόσο όσοι δεν τα πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με την κατεδάφιση.


Πηγή: Τα Νέα