Συνάντηση των βουλευτών Κρήτης με το Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης και τους εκπροσώπους του Συλλόγου των Καθηγητών του Ιδρύματος, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΤΕΙ στο Ηράκλειο, με αντικείμενο το σχέδιο νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση που έχει εισαχθεί για συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Στα πλαίσια της συνάντησης αναπτύχθηκαν στους βουλευτές οι ενστάσεις της Συνόδου των προέδρων των ΤΕΙ και της Ομοσπονδίας Συλλόγων των καθηγητών των ΤΕΙ για το νομοσχέδιο.

Οι εκπρόσωποι του ΤΕΙ Κρήτης σημείωσαν πως αναγνωρίζουν ότι χρειάζονται ριζικές διαθρωτικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Ιδρυμάτων, καθώς «τα ΤΕΙ, ως ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μαζί με τα πανεπιστήμια, αντιμετωπίζουν χρόνια σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τις αυξανόμενες απαιτήσεις για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και έρευνας στο σημερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο». Ωστόσο, επισήμαναν, το νομοσχέδιο «δεν διασφαλίζει τη δημοκρατική αυτοδιοίκηση και ταυτόχρονα τις αποτελεσματικές διαδικασίες στη κατεύθυνση της συνεχούς εξέλιξης των ΤΕΙ στο πλαίσιο των αρχών της ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της χώρας».

Επίσης για άλλη μια φορά, όπως είπαν, «αποδίδεται στα ΤΕΙ ένας αμφίβολος ακαδημαϊκός ρόλος, με σαφείς ενδείξεις υποβάθμισής τους και πρόσθεσαν ότι οι διατάξεις του σχεδίου νόμου για τον τρόπο διοίκησης των ιδρυμάτων εμπεριέχουν σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα, υποβάθμιση του ρόλου των συλλογικών οργάνων ακαδημαϊκής διοίκησης και περιορίζουν δραστικά την αυτονομία τους».

Στη συνέχεια, η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Κρήτης παρουσίασε στους βουλευτές τις αλλαγές που προτείνει στο Σχέδιο Νόμου.

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση βουλευτές της Κρήτης και οι εκπρόσωποι τους αποδέχθηκαν ως θεμιτές και τεκμηριωμένες τις θέσεις τους και δεσμεύθηκαν να τις υποστηρίξουν κατά τη συζήτηση του την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και αργότερα όταν το νομοσχέδιο εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλειά της.