Την αναγραφή ναζιστικών συμβόλων στους χώρους του Γερμανικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης καταδικάζει, με δήλωσή του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. «Η σύγκριση, ιδίως στην πόλη της Θεσσαλονίκης, των δεινών που υπέστη η χώρα μας από την ναζιστική κατοχή με την σημερινή συγκυρία και τις διαπραγματεύσεις, που αφορούν την οικονομία της χώρας μας, με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανεπιφύλακτα αποδοκιμαστέα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, μια τέτοια σύγκριση προσβάλλει την μαρτυρική μνήμη των θυμάτων αλλά και των επιζησάντων της ναζιστικής κατοχής και αγνοεί ότι η μεταπολεμική Γερμανία είναι βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οποία η χώρα μας, έχει αποκομίσει τεράστιες ωφέλειες.