Αρκετά λάθη έχουν σημειωθεί στον υπολογισμό των αναδρομικών επιστροφών από τις διαφορές των κρατήσεων ασθενείας που χρεώνονταν με λάθος υπολογισμό σε χιλιάδες συνταξιούχους και, επιπρόσθετα, δεν κατέβαλε ούτε ένα σεντ από τα αναδρομικά σε συνταξιούχους που τα δικαιούνται διά γυμνού οφθαλμού.

Σύμφωνα με τον ''Ελεύθερο Τύπο'', όσοι λοιπόν πήραν λιγότερα ή δεν πήραν τίποτε από τα αναδρομικά θα πρέπει να σπεύσουν στον ΕΦΚΑ και κυριολεκτικά να τον «βομβαρδίσουν» με αιτήσεις ζητώντας αφενός να επανυπολογιστούν τα αναδρομικά τους βάσει των νόμων που δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις κρατήσεις που είχαν από το 2012 και μετά και αφετέρου απαιτώντας να τους αποδοθούν τα αναδρομικά που δικαιούνται και δεν πληρώθηκαν με τη σύνταξη Δεκεμβρίου.

Ολα τα παραπάνω ισχύουν για όσους έχουν κύρια σύνταξη ή άθροισμα από συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ μικτά.

Πολλοί συνταξιούχοι μιλώντας στον «Ε.Τ.» κατήγγειλαν ότι όντως πήραν λιγότερα από αυτά που βγαίνουν με τον υπολογισμό των επιστροφών που δικαιούνται, ενώ η οργή ήταν μεγαλύτερη από εκείνους που έχουν σήμερα κύρια σύνταξη στα 1.100, 1.200, 1.300 ευρώ και είτε από λάθος είτε από ανικανότητα είτε σκοπίμως δεν τους επέστρεψαν ούτε σεντ από τις παράνομες κρατήσεις ασθένειας!

Ο ΕΦΚΑ επιβεβαίωσε χθες το μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί και μάλιστα εμμέσως πλην σαφώς λέει σε όλους όσοι έχουν αμφιβολίες ή και είναι σίγουροι ότι πήραν λιγότερα να κάνουν αιτήσεις.

Πώς θα υπολογίσετε αν σας πλήρωσαν σωστά ή λάθος ποσά αναδρομικών.

1 Στα ενημερωτικά των κύριων συντάξεων φαίνονται τρεις περικοπές. Είναι οι μειώσεις των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012. Τα ποσά αυτών των περικοπών αθροίζονται και επί του αθροίσματος αυτών των μειώσεων γίνεται ο υπολογισμός των εισφορών ασθενείας που κρατήθηκαν παράνομα.
2 Στον πίνακα της επαλήθευσης των αναδρομικών που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.» η πρώτη στήλη έχει ενδεικτικά ποσά από το άθροισμα των μειώσεων των τριών νόμων. Οσοι έχουν μόνο μία από τις μειώσεις αυτές (π.χ. του ν. 4093/2012) δικαιούνται να πάρουν αναδρομικά γιατί η εισφορά ασθενείας υπολογιζόταν σε κάθε μία από τις εν λόγω περικοπές.


3 Ο υπολογισμός για τις επιστροφές γίνεται ως εξής: Για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ ΔΕΚΟ, τράπεζες, υπολογίζετε κράτηση 4% από το 2012 ως 30/6/2015 (42 μήνες) και κράτηση 6% από 1ης/7/2015 ως 30/6/2016 (12 μήνες) στο άθροισμα των μειώσεων που εμφανίζονται στα ενημερωτικά από τους νόμους 4024, 4052 και 4093. Για το Δημόσιο ο ίδιος υπολογισμός γίνεται με 4% από 1ης/10/2013 ως 30/6/2015 (28 μήνες) και με 6% από 1ης/7/2015 ως 30/6/2016 (12 μήνες).
4 Το ποσό που προκύπτει από τα δύο διαστήματα που έγιναν οι κρατήσεις είναι η επιστροφή μικτά. Μετά το φόρο 20% είναι το καθαρό ποσό.
Παραδείγματα
* Συνταξιούχος ΙΚΑ πριν από το 2012 έχει μείωση 50 ευρώ στην κύρια σύνταξη μόνο από το ν. 4093. Δικαιούται αναδρομικά 96 ευρώ. Αν βγήκε το 2014, δικαιούται 58 ευρώ.
* Συνταξιούχος ΔΕΚΟ είχε στην κύρια σύνταξη και από τους τρεις νόμους 400 ευρώ κράτηση. Για 42 μήνες (1η/1/2012 έως 30/6/2015) είχε κρατήσεις 4% και για 12 μήνες (1η/7/2015 ως 30/6/2016) είχε 6%. Η επιστροφή είναι: 400×0,04=16×42= 672 και 400×0,06=24×12=288. Συνολική επιστροφή 960 ευρώ μικτά (672+288) και 768 ευρώ καθαρά μετά το φόρο 20%.
* Συνταξιούχος Δημοσίου που βγήκε το 2013 είχε στην κύρια σύνταξη κράτηση 295 ευρώ από τους νόμους 4024, 4051 και 4093. Δικαιούται επιστροφή 368 ευρώ.