Δραστικές αλλαγές που αφορούν στο δημοσίους υπαλλήλους αλλά και τις δράσεις, τα προαπαιτούμενα και τα βασικά παραδοτέα που πρέπει να αναληφθούν και να υλοποιηθούν από πλευράς του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο δημόσιο το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2018 περιγράφει αναλυτικά το επικαιροποιημένο μνημόνιο που συνέταξαν κυβέρνηση και δανειστές με το κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας για την τρίτη αξιολόγηση .

Ειδικότερα θα πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα εντός του 2018 τα εξής μέτρα:

  1. Να θεσπιστεί ανώτατο όριο στα μισθολογικά κόστη για το προσωπικό του δημοσίου. Η επιβολή πλαφόν στις μισθολογικές δαπάνες του δημοσίου αναμένεται να επηρεάσει χιλιάδες συμβασιούχους που έχοντας τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις αναμένουν, εδώ και χρόνια, τη μετατροπή των συμβάσεων τους  ορισμένου χρόνου και έργου, σε αορίστου χρόνου.
  2. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης υποχρεούται να διατηρήσει το πλαφόν στον αριθμό των συμβασιούχων όπως το 2016 και 2017 (48.000) .Εξαιρούνται από τον κανόνα του πλαφόν οι συμβασιούχοι που πρόκειται να προσληφθούν λόγω έκτακτων αναγκών (προσφυγικό, φυσικές καταστροφές, ανθρωπιστική κρίση)..
  3. Επεκτείνεται σε όλο το δημόσιο η υποχρέωση σύνταξης ψηφιακών οργανογραμμάτων και κλαδολογίου με γενικές και ειδικές περιγραφές θέσεων και καθηκόντων των υπαλλήλων..
  4. Το 2018 η αναλογία προσλήψεων προς αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων ) στο δημόσιο θα είναι μία προς τρεις.
  5. Το αργότερο έως το Μάρτιο του 2018 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση κινητικότητας που ξεκίνησε φέτος με την μετάταξη και απόσπαση  υπαλλήλων σε 808 κενές οργανικές θέσεις που ζητήθηκαν από άλλους φορείς του δημοσίου.
  6. Έως τον Ιούνιο του 2018 στα πλαίσια της αποκομματικοποίησης του Δημοσίου θα πρέπει να έχουν επιλεγεί από το μητρώο δημοσίων υπαλλήλων ή τον ιδιωτικό τομέα και να τοποθετηθεί στα Υπουργεία με εξαίρεση τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Τουρισμού  οι νέοι γενικοί γραμματείς και οι αναπληρωτές τους(διοικητικοί και τομεακοί ). Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησής τους θα πρέπει να απομακρυνθούν οι τωρινοί γενικοί γραμματείς που έχουν τοποθετηθεί με βάση κομματικά κριτήρια. Μεσω του μητρώου του δημοσίου θα πρέπει να επιλεγούν επίσης  οι πρόεδροι και διευθύνοντες  σύμβουλοι  σε ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ. Την ίδια χρονική περίοδο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι τοποθετήσεις των νέων γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών στο δημόσιο οι οποίοι  επιλέγονται μέσω του ΑΣΕΠ.
  7. Έως τον Ιούνιο του 2018 η αξιολόγηση του υπαλληλικού προσωπικού στο δημόσιο και των προϊσταμένων θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο.