Νέα καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την κράτηση αλλοδαπού, ο οποίος ζητούσε άσυλο στη χώρα μας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε πως η Ελλάδα επεφύλαξε εξευτελιστική μεταχείριση στον αλλοδαπό που κρατείτο στο τμήμα συνοριακής φύλαξης στο Σουφλί και στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αθηνών.