Την παραίτησή του αντιδημάρχου Καθαριότητας Θεσσαλονίκης Στάθη Αβραμίδη, την οποία ζήτησε ο δήμαρχος της πόλης , Γ. Μ μετά το πέρας της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, σχολίασε ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Μάτης. Ο κ. Μάτης ανέφερε:

«Η παραίτηση του αντιδημάρχου καθαριότητας, μετά από σχετικό αίτημα του δημάρχου, αποτελεί παραδοχή της αποτυχίας της διοίκησης να υλοποιήσει την προεκλογική της εξαγγελία για καθαρή πόλη εντός εξαμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Όμως, το θέμα που προέκυψε δεν είναι ούτε τεχνικό, ούτε ζήτημα ικανοτήτων.

Οφείλεται κυρίως στο ότι στην πόλη δεν έγινε εμφανής η αλλαγή φιλοσοφίας σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των σκουπιδιών, με μείωση της παραγωγής, επανάχρηση και ανακύκλωση.

Χωρίς την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων της είναι αδύνατο η πόλη να μένει καθαρή, όσο προσωπικό κι όσο εξοπλισμό και αν διαθέσει ο δήμος για την καθαριότητα.

Αυτή η ενεργός συμμετοχή δεν επιδιώχθηκε. Και όσο δεν επιδιώκεται οι κρίσεις στην αποκομιδή και οι ομολογίες της αποτυχίας θα επαναλαμβάνονται με μαθηματική ακρίβεια.

Την καθαριότητα της πόλης δεν την εγγυάται ούτε ο δήμαρχος, ούτε ο αντιδήμαρχος, αλλά όλοι εμείς».