Επτά γιατρούς για τη μονάδα "Βοήθεια στο Σπίτι" θα προσλάβει η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας του δήμου Ηρακλείου. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των Ν.2190/94 και Ν.2527/1997 και μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Αφορά, δε, έξι γιατρούς παθολόγους ή γενικής ιατρικής και έναν ψυχίατρο.