Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των ελέγχων ασφαλείας για τα κοντέινερ που έρχονται στο Εμπορικό Λιμάνι του Πειραιά, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με τον ΣΕΠ Α.Ε. (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά), θυγατρική εταιρεία της Cosco, για την εγκατάσταση και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων ISPS (International Ship Port System) στην κοινή Ελεύθερη Ζώνη Τύπου 1.

Η συμφωνία επήλθε έπειτα από διαβουλεύσεις, ενώ οι δύο εταιρείες αποφάσισαν να συνεργασθούν σε θέματα λειτουργίας και ελέγχου επιτήρησης της Ζώνης, πρόσβασης στα ηλεκτρονικά συστήματα των εγκαταστημένων επιχειρήσεων, εγκατάστασης μηχανημάτων ανίχνευσης ραδιενέργειας και άλλων μηχανημάτων, έτσι ώστε ο Εμπορευματικός Σταθμός του Πειραιά να καταστεί μεταξύ των πλέον ασφαλών λιμένων της Ευρώπης.

Ο ΟΛΠ Α.Ε. απέστειλε προς τη Διεθνή Ναυτική Ένωση έγγραφο για διαβούλευση, με βάση και την ευρωπαϊκή εμπειρία για την καθιέρωση ειδικού τέλους, προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους για την εφαρμογή των συστημάτων ασφαλείας.